Temat:rozwiązywanie równań
Zad.1
Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Średnia arytmetyczna liczby "x" i liczby o 7większej od "x" wynosi 20
b)Średnia arytmetyczna trzech liczb:liczby "y",trzykrotności liczby "y" i liczby o 10 większej od "y" wynosi 16.
c)Do liczby 15 dodano liczbę "y",a od liczby 51 odjęto "y" i otrzymano równe liczby.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:14:15+01:00
A. x+(x+7)/2 = 20
2x+7/2=20 /*2
2x+7=40
2x=40-7
2x=33
x= 16,5
spr. 16.5+16,5+7/2=20
40/2 = 20
20-20

B. y+3y+(y+10)/3 = 16
5y+10/3=16 /*3
5y+10 = 48
5y= 48-10
5y= 38 /:5
y=7,6
Spr. 7,6+3*7,6+7,6+10 /3 = 16
25,2+22,8 /3 = 16
48/3 = 16
16=16

C. y+15 = 51-y
y+y= 51-15
2y = 36 /:2
y= 18
Spr 18+15 = 51-18
33= 33