POMOCY!!!!!!!!
1.Napisz reakcje spalania całkowitego kwasu propanowego ( C2H5COOH ) , butanowego ( C3H7COOH ) , pentanowego ( C4H9COOH ).

2.Reakcja otrzymywania : a) Mrówczanopotasu b) Octanoglinu
c) Mrówczanowapnia d)Propionianubaru
NA JUTRO POMOCY !!!! Za pomoc 50p. Daje najlepsza odp.

1

Odpowiedzi

2011-10-10T13:42:43+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
a) 2C2H5COOH + 7O2 ---->6CO2 + 6H2O
b) C3H7COOH + 5O2 ----> 4CO2 + 4H2O
c) 2C4H9COOH + 13O2 ----> 10CO2 + 10H2O

2.
a) HCOOH + KOH ----> HCOOK + H2O
b) 6CH3COOH + Al2O3 ----> 2(CH3COO)3Al + 3H2O
c) 2HCOOH + Ca ---->(HCOO)2Ca + H2
d) 2C2H5COOH + Ba ----> (C2H5COO)2Ba + H2