Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T17:02:22+01:00
Takie najważniejsze różnice to to, że w kalendarzu juliańskim rok liczył 365 dni i 6 h, co dawało liczbę dni bardzo zbliżoną do roku gwiazdowego, jednak wyraźnie dłuższą od zwrotnikowego, co sprawiało, że w ciągu 128 lat różnica ta wynosiła już 1 dzień. Tak więc po wielu latach, gdy różnica ta spowodowała wyraźne rozbieżności między zjawiskami obserwowanymi na niebie a wskazaniami kalendarza, wprowadzono kalendarz gregoriański, zdecydowanie dokładniejszy, który liczy 365 dni 5 h 48 min. i 46 sek. Dodatkowo zmieniono zasady wyznaczania lat przestępnych: początkowo co 4 rok był przestępny, natomiast w kalendarzu gregoriańskim każdy rok podzielny przez 4, ale nie będące podzielnymi przez 100, z wyjątkiem tych, które dzielą się przez 400.
2010-02-08T17:04:16+01:00
Różnice pomiędzy
kalendarzami juliańskim a gregoriańskim sprowadzają się do dwu spraw:
usunięcia 10 dni, od 5 do 14 października 1582 roku; miało to na celu skorygowanie powstałego opóźnienia.wprowadzeniu zasady, że lata podzielne przez 100 nie będą przestępne, z wyjątkiem tych podzielnych przez 400 (lata 1600 i 2000 były w kalendarzu gregoriańskim przestępne, a 1700, 1800 i 1900 nie)
Kalendarz juliański
spóźniał się 1 dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza
gregoriańskiego wynosi 1 dzień na ok. 3000 lat.
Mam nadzieje że sie przyda i licze na naj ;)