1. Ułóż w porządku chronologicznym wydarzenia.

a) Zakładanie fabryk, w których były wykorzystywane silniki ( maszyny ) parowe
b) Rozwój miast dzięki licznie powstającym fabrykom .
c) Wynalezienie silnika parowego ( maszyny parowej) .
d) Ręczny sposób produkcji stosowany w warsztatach rzemieślniczych .

2. W których zaborach miały miejsce wymienione poniżej wydarzenia ? Wpisz je odpowiednio moeltpre okreslenia mogą być użyte dwukrotnie. Ćwiczenie możesz poszerzyć o inne fakty historyczne

Powstanie listopadowe, obrona polskiego stanu posiadania , strajk szkolny,we Wrześni ( obrona przed germanizacją) powstanie styczniowe , nauczanie w domach prywatnych.

zabór pruski- ...
zabór rosyjski- ...
zabór austriacki-...

Jak juz robicie to chociaż jedno zadanie a nie pół , daje duzo pkt więc... :D Jak najlepiej i najszybciej plx <prosi>

3

Odpowiedzi

2010-02-08T17:13:03+01:00
1)
b,d,c,a
2)
zabór pruski-strajk szkolny we Wrześni,nauczanie w domach prywatnych
zabór rosyjski-Powstanie Listopadowe i Styczniowe,nauczanie w domach prywatnych
zabór austriacki-obrona polskiego stanu posiadania
8 3 8
2010-02-08T21:25:49+01:00
1.
d,c,a,b,
2.
Zabór pruski-strajk szkolny we Wrześni,nauczanie w domach prywatnych
Zabór rosyjski-Powstanie Listopadowe i Styczniowe,nauczanie w domach prywatnych
Zabór austriacki-obrona polskiego stanu posiadania
5 5 5
2010-02-08T21:28:46+01:00
1. d,c,a,b
2.
zabór austriacki-obrona polskiego stanu posiadania
zabór pruski-strajk szkolny we Wrześni ( obrona przed germanizacją), nauczanie w domach prywatnych
zabór rosyjski-Powstanie listopadowe,nauczanie w domach prywatnych,powstanie styczniowe
2 5 2