OD RAZU MÓWIĘ TE ZADANIA SA Z KARTKÓWKI Z KWASÓW KARBOKSYLOWYCH:) Z 3 GIMNAZJUM TO JEST!!!:))
JAK KTOŚ UMIE PROSZĘ O ROZWIĄZANIA I WSZYSTKIE OBLICZENIA JUTRO MAM KARTKÓWKĘ!!!!
Złe odpowiedzi usuwam:)
PROSZE POMÓŻCIE:)
WIECZOREM WYBIORE NAJLEPSZA!!!!!!!:*:)
POWODZENIA:***

1.Wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny kwasu karboksylowego o 6 atomach węgla w cząsteczce. Podaj nazwę.
2.Napisz wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny kwasu octowego.
3. Uzupełnij tak aby po obu stronach wszystko się zgadzało. Należy też podać produkty.
a)CH₃COOH +....---> CO+ H₂O
produkty: ...................
b)HCOOH+Ca---> ........ +H₂
produkty:....................
c)C₁₇H₃₅COOH + Mg(OH)₂--->
produkty: ....................

W te kropki trzeba wstawić coś na pewno oraz też należy wstawić w inne miejsca bez kropek aby wszystko się zgadzało.

1. Wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturanlny kwasu karboksylowego o 3 atomach węgla w cząsteczce. Podaj jego nazwę.
2. Napisz wzór sumaryczny strukturalny i półstrukturalny kwasu mrówkowego.
3. Uzupełnij tak aby po obu stronach wszystko się zgadzało. Należy też podać produkty.
a)CH₃COOH +...--->CO₂+H₂O
produkty:................
b)HCOOH + K ---> ...... +H₂O
produkty:................
c)C₁₇H₃₃ COOH +Ca(OH)₂--->........+H₂O
produkty:................
d)CH₃ COOH--->...........
produkty:................

W te kropki trzeba wstawić coś na pewno oraz też należy wstawić w inne miejsca bez kropek aby wszystko się zgadzało.
4.Oblicz zawartość procentowa węgla w kwasie C₆ H₁₃ COOH.

1

Odpowiedzi

2013-12-25T22:13:36+01:00
I część:

Zadanie 1
wzór sumaryczny: C₆H₁₂O₂
wzór półstrukturalny: CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂COOH
wzór strukturalny: w załączniku
nazwa: kwas heksanowy

Zadanie 2
wzór sumaryczny: C₂H₄O₂
wzór półstrukturalny: CH₃COOH
wzór strukturalny: w załączniku

zadanie 3
CH₃COOH + O₂  ⇒ 2CO + 2H₂O
produkty: tlenek węgla(II) i woda

2HCOOH + Ca ⇒ (HCOO)₂Ca + H₂
produkty: mrówczan wapnia i wodór

2C₁₇H₃₅COOH + Mg(OH)₂ ⇒ (C₁₇H₃₅COO)₂Mg + 2H₂O
produkty: stearynian magnezu i woda

II część:

Zadanie 1
wzór sumaryczny: C₃H₆O₂
wzór półstrukturalny: CH₃CH₂COOH
wzór 
strukturalny: w załączniku
nazwa: kwas propionowy
Zadanie 2
wzór sumaryczny: CH₂O₂
wzór półstrukturalny: HCOOH
wzór strukturalny: w załączniku
Zadanie 3
CH₃COOH + 2O₂  ⇒ 2CO₂ + 2H₂O
produkty: tlenek węgla(IV) i woda

skoro ma być reakcja z samym potasem to powstaje wodór, nie woda:
2HCOOH + 2K ⇒ 2HCOOK + H₂
produkty: mrówczan potasu i wodór

2C₁₇H₃₃ COOH +Ca(OH)₂ ⇒ (C₁₇H₃₃COO)₂Ca + 2H₂O
produkty: oleinian wapnia i woda

zakładam, że chodzi tutaj o reakcję dysocjacji:
CH₃COO --(H₂O)--> CH₃COO⁻ + H⁺
produkty: anion octanowy i kation wodorowy

Zadanie 4
Masa C = 12u
Masa H = 1u
Masa O = 16u
Masa C₆H₁₃COOH = 7*12u + 14*1u + 2*16u = 130u
100%-----------130u
x% -------------- 7*12u C
x = 64,62% C
17 3 17