-Który z zapisów jest prawdziwy?

A.⅔>0,6 B.⅔=0,7 C.⅔=0,6 D.⅔>0,7
_____________________________________

- 54 minuty, jaki to procent minuty?

A. 54% B.46% C.90% D.80%
_______________________________________
- ⅖(-6½+4,5)=
_______________________________________
Proszę o wszystkie obliczenia. ;)

1

Odpowiedzi

2009-10-10T09:09:29+02:00
Zad 1
a) ⅔>0,6

0,6=⅗
⅔>⅗

b) ⅔=0,7
⅔= 0,(6)
0,(6)<0,7

c) ⅔=0,6
⅔=0,(6)
0,(6)>0,6

d) ⅔>0,7
⅔=0,(6)
0,(6)<0,7

Odpowiedz A jest prawdziwa

zad 2

54 minuty / 60= 0,9
0,9*100%= 90

Odpowiedz C jest poprawna

zad 3
- ⅖(-6½+4,5)=-⅖*(-6,5+4,5)=-⅖*2=-⅘

1 5 1