Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T17:25:09+01:00
Twierdzenie pitagorasa z tym ze mamy przyprostokątna i przeciwprostokątna więc
h= wysokosc
a)0.5m
(0.5)²+h²=3²
0.25 + h²=9
h²=9-0.25
h=√8.75
h≈2.95
b)1m
1²+h²=3²
1+h²=9
h²=9-1
h=√8
h≈2.8
c)1.5m
1.5² + h²= 3²
2,25 + h² =9
h²= 9-2,25
h=√6,75
h≈2.6
d)2m
2² + h²= 3²
4 + h² =9
h²= 9-4
h=√5
h≈2.2
e)2.5m
2.5² + h²= 3²
6,25 + h² =9
h²= 9-6,25
h=√2,75
h≈1.7
2010-02-08T17:27:11+01:00
3- przeciwprostokątna każdego z liczonych trójkątów
x- wysokość trójkąta

x²+(0,5)²=3²
x²+0,25=9
x²=9-0,25
x²=8,75
x=√8,75

x²+1²=3²
x²+1=9
x²=9-1
x²=8
x=2√2

x²+(1,5)²=3²
x²+2,25=9
x²=9-2,25
x²=6,75
x=√6,75

x²+2²=3²
x²+4=9
x²=9-4
x²=5
x=√5

x²+(2,5)²=3²
x²+6,25=9
x²=9-6,25
x²=2,75
x=√2,75