Odpowiedzi

2010-02-08T17:15:00+01:00
ARKTYKA

obszar polarny wokół bieguna pn.; ogółem pow. 26,4 mln km2, w tym pow. lądowa ok. 10 mln km2; obejmuje O. Arktyczny (w większości pokryty lodem), wyspy: Grenlandię, Archip. Arktyczny, Nową Ziemię, Spitsbergen i in. oraz skrajne pn. części Eurazji i Ameryki Pn.; poza obszarami zlodowaconymi, rzeźba A. jest peryglacjalna, poddawana intensywnym procesom wietrzenia mrozowego, soliflukcji i działalności lodu gruntowego; klimat polarny i subpolarny, najniższa zanotowana temp. powietrza w rejonie bieguna 52 C, najwyższa 6 C; silne wiatry; uboga roślinność; z fauny typowe: biały niedźwiedź, wół piżmowy, renifer, foki, liczne ptaki; ludność nieliczna, gł. Eskimosi, Lapończycy, Nieńcy, Czukcze.

GRENLANDIA

wyspa w pn. części O. Atlantyckiego, największa na Ziemi; autonom. część Danii; pow. 2175,6 tys. km2, 56 tys. mieszk. (1995), Eskimosi, Duńczycy, gł. na pd.-zach. wybrzeżu; stol. Nuuk; największe m. (poza stol.): na pd.-zach. Sisimiut, Ilulissat, na pn.-zach. Qaanaaq, na wsch. Ammassalik; j.u.: duń. i eskimoski; większa część G. leży na pn. od pn. koła podbiegunowego; przyl. Morris Jesup (8339'N) najbardziej na pn. wysunięty punkt wyspy; G. stanowi część tarczy kanad.; ok. 83% pow. pokryte lodem (grub. do 3000 m); wybrzeża (poza pn.-zach. i pd.-wsch.) wolne od lodów, górzyste (wys. do 3700 m); linia brzegowa silnie rozwinięta z licznymi fiordami (przybrzeżne wyspy); klimat polarny, na pd. i pd.-zach. skraju subpolarny (najniższe temp. w centrum lądolodu do 65C); na wybrzeżach wolnych od lodów (5 6 mies. średnie temp. powyżej 0C) tundra; w pn.-wsch. części park nar., 700 tys. km2; podstawą gospodarki rybołówstwo, łowiectwo mor. i lądowe (wieloryby, morsy, foki, lisy, niedźwiedzie polarne, renifery), hodowla owiec i reniferów oraz górnictwo (kriolit, rudy żel., ołowiu, cynku, grafit, węgiel kam., marmury); żegluga i transport lotn. (transkontynent. linie). Najstarsze osadnictwo Eskimosi; w X w. osady Skandynawów (przybyłych z Islandii); w XVIII w. ponowna kolonizacja skand. (norw. i duń.); 1814 G. przyznano Danii; od 1941 amer. bazy wojsk.; od 1953 lokalny samorząd, od 1979 autonomia (parlament i rząd).

Brałam z encyklopedii multimedialnej..
POZDRAWIAM;))