Zad1

Wykonaj następujące działania:
a) Do sumy liczb a i b dodaj ich różnicę.
b) Od sumy liczb a i b odejmij ich różnicę.
c) Od różnicy liczb a i b odejmij sumę podwojonej liczby a i połowy liczby b.

Zad2
Jaką sumę algebraiczną należy wpisać w nawiasie, aby otrzymać sumę zapisaną z prawej strony?
a) (?) + (2xdo kwadratu - 3xy) 6xdo kwadratu + xy - 7
b) (5xdo kwadratu - 4x + 3) - (?) 10 = x
c)(?) - (6ab - 6a + 6b) 6ab - a + 1

3

Odpowiedzi

2010-02-08T17:15:12+01:00
Zadanie 1
a) (a+b)+(a-b)
b) (a+b)-(a-b)
c) (a-b)- (2a+1/2b)
4 4 4
2010-02-08T17:20:15+01:00
Zad1
a)(a+b)+(a-b)
b)(a+b)-(a-b)
c)(a-b)-(2xa+1:2b)

Na zad2 niestety nie znam odpowiedzi ale jeszcze się zastanowięx-mnożenie
1:2-jedna druga(ułamek)


1 5 1
2010-02-08T17:38:35+01:00
Zad. 1
a) (a+b)+(a-b)
b) (a+b)-(a-b)
c) (a-b)-(2a+1/2b)
Zad. 2
a) i c) Nie wiem, gdzie jest znak = !!!

b) 5x² - 4x + 3 - (½x² + ½x + 3/10) × 10 = x
5x² - 4x + 3 - (5x² + 5 x + 3) = x
1 5 1