1. Uzupełnij tabelki:
Kwota 32zł 160zł 2000zł
50%kwoty ..... ..... .......
25% kwoty ...... ..... .......
75%kwoty ...... .... ......
150%kwoty ...... .... .......

Kwota 60zł 120zł 500zł
10% kwoty ..... ...... ......
5%kwoty ..... ...... ......
20%kwoty ..... ....... ......
30%kwoty ..... ....... .....

2.Oblicz
a)90%kwoty 120zł
...................
b)15%kwoty 50zł
...................
c)18%kwoty 250
....................
d)4%kwoty 35
................
e)61%liczby 20
..................
f )0,5 liczby 300
...............
g)106% liczby 60
...................
h)2,5 liczby 800
...................

3

Odpowiedzi

2010-02-08T17:18:30+01:00

1. 50% - 16, 80, 1000
25% - 8, 40 , 500
75% - 24, 120, 1500
150% - 48, 220, 3000

10% - 6, 12, 50
5% - 3, 6, 25
20% - 12, 24, 100
30% - 18, 36, 150
2 3 2
2010-02-08T17:19:19+01:00
A)16 80 1000
8 40 500
24 120 1500


2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T17:29:18+01:00
Kwota 32zł
50%-16zł
25%-8zł
75%-24zł
150%-48zł.

kwota 160zł
50%-80zł
25%-40zł
75%-120zł
150%-240zł.

kwota 2000zł
50%-1000zł
25%-500zł
75%-1500zł
150%-3000złkwota 60zł
10%-6zł
5%-3zł
20%-12zł
30%-18zł


kwota 120zł
10%-12zł
5%-6zł
20%-25zł
30%-36zł


kwota 500zł
10%-50zł
5%-25zł
20%-100zł
30%-150zł
2 3 2