1. Na czym polega proces topnienia.
Objaśnij go na poziomie cząsteczkowym.
2. Na czym polega proces wrzenia i parowania.
Objaśnij go na poziomie cząsteczkowym.
3. Objaśnij pierwszą zasadę termodynamiki na dowolnym przykładzie.
4. Opisz przemiany energetyczne w ruchu z tarciem.
5. Opisz sposoby przekazem ciepła.

1

Odpowiedzi

2010-02-08T18:19:15+01:00
1-polega na przejściu substancji ze stanu stałego w stan ciekły wiąże się ono ze zjawiskiem krzepnięcia
2-przejście ciała ciekłego w pare parowanie czyli odrywanie się pojedyńczych cząsteczek i przechodzenie do ich powietrza
6 3 6