36. Oblicz przyśpieszenie układu klocków oraz siłę napięcia nici.
Klocki mają masy m1 =2 kg, m2=4 kg. Współczynnik tarcia
ciała o masie m1 o powierzchnię równi wynosi 0,2. W którą
stronę poruszają się klocki?

Ważne rysunek w załączniku... xD

1

Odpowiedzi

2010-02-10T01:20:52+01:00
Zadanie rozwiązałbym w ten sposób, choć do końca nie jestem pewien wyniku:
1. Klocek m₂ jako cięższy pociągnie w górę klocek m₁, a sam pójdzie w dół
2. Siła naciągu nici pochodząca od m₂ wynosi m₂g, a od m₁:
m₁ g sinα minus siła tarcia. Siła tarcia jest iloczynem siły nacisku klocka m₁ przez współczynnik tarcia: 0,2m₁ g cosα. Wypadkowa siła naciągu:
m₂g - (m₁gsinα - 0,2m₁gcosα) = (m₁+m₂)a, gdzie a=przyśpieszenie układu, skąd:
a=g(m₂ - m₁sinα + 0,2m₁cosα) / (m₁+m₂)

Siła naciągu: (m₁+m₂)a
W zadaniu niepodany jest kąt α, więc nie można rozwiązać zadania do końca, chyba że jednak nie wpływa on na wynik.
1 5 1