Na egzaminie z matematyki uczeń miał do rozwiązania 20 zadań .Za każde dobrze o rozwiązane zadani uczeń otrzymał 5 punktów ,a za źle rozwiązane zadanie tracił 3 punkty .Ile zadań rozwiązał dobrze ,a ile źle ,jeśli otrzymał 60 punktów?

1

Odpowiedzi

2010-02-08T17:25:22+01:00
Oznaczmy:
x - liczba zadań rozwiązanych dobrze
20-x - liczba zadań rozwiązanych źle

Tworzymy równanie:
5*x -3*(20-x) = 60
5x -60 + 3x = 60
8x = 120
x = 15
20-x = 20-15 = 5
Odp. Rozwiązał 15 zadań dobrze i 5 zadań źle.
17 4 17