Piłka o masie 0,2 kg, spadając z wysokości 1,5 m, odbiła się od podłogi i osiągnęła wysokość 1 m. Oblicz, jaka cześć energii mechanicznej piłki została przy zderzeniu zamieniona w energię wewnętrzną. Czy znajomość masy piłki jest konieczna do udzielenie odpowiedzi na to pytanie? Dane,szukane,wzór.

1

Odpowiedzi

2010-02-11T15:35:12+01:00
E mech = mgh₁
E mech = mgh₂ + Ew

mgh₁ - mgh₂ = Ew
mgh₁ = E mech

Ew/E mech = (mgh₁ - mgh₂)/mgh₁ = (h₁-h₂)/h₁=0,5m/1,5m= 1/3

Odpowiedż: Jedna trzecia energii mechanicznej została zamieniona na energie wewnętrzną.
Masy w tym równaniu upraszczają się, nie są konieczne do otrzymania poprawnego wyniku.
2 3 2