Jaka jest pojemność (w litrach) naczynia w kształcie graniastosłupa którego wysokość ma 20 cm , a podstawa jest :

a) prostokąt o bokach długości 12 cm i 0,8 dm.?
b)trójkąt o podstawie 2,5 dm i wysokości 1,6 dm?
c)równoległobok o wymiarach podstawa 1,5 dm wysokość 8 cm?
d)kwadrat o boku 4,5 cm?
e) romb o przekątnych 60 mm i 85 mm?

1

Odpowiedzi

2010-02-08T19:59:13+01:00
A) P prostokąta = 12 cm × 0,8 dm = 12 cm × 8 cm = 96 cm²
H = 20cm
V = 96 cm² × 20 cm = 1920 cm³ = 1,92 l
b) P trójkąta = 2,5 dm × 1, 6 dm ÷ 2 = 4 dm² ÷ 2 = 2 dm²
H = 20 cm = 2 dm
V = 2 dm² × 2 dm = 4 dm³ = 4 l
c) P równoległoboku = 1,5 dm × 8 cm = 15 cm × 8 cm = 120 cm²
H = 20 cm
V = 120 cm² × 20 cm = 2400 cm³ = 2,4 l
d) P kwadratu = 4,5 cm × 4,5 cm = 20,25 cm²
H = 20 cm
V = 20,25 cm² × 20 cm = 405 cm³ = 0,405 l
e) P rombu = 60 mm × 85 mm ÷ 2 = 6 cm × 8,5 cm ÷ 2 = 51 cm² ÷ 2 = 25,5 cm²
H = 20 cm
V = 25,5 cm² × 20 cm = 510 cm³ = 0,51 l
47 4 47