Odpowiedzi

2010-02-08T17:35:10+01:00
A) równoległa y=2/3x+b
P(1,6) <-- trzeba podstawić do wzoru wyżej i obliczyć b:
6=2/3*1+b
b=6-2/3
b=5 1/3
y=2/3x+5 1/3
b) prostopadła y=-3/2x+b
6=-3/2*1+b
b=6+1 1/2
b=7 1/2
y=-1 1/2x+7 1/2
2010-02-08T17:35:46+01:00
A) prosta równoległa do danej prostej przechodząca przez dany puknt ma ten sam współczynnik kierunkowy a

y=2/3x+b
6=2/3*1+b
6=2/3+b
b=6-2/3
b=5i 1/3

y=2/3x+5i1/3

b)prosta prostopadła do danej prostej przechodząca przez dany puknt ma odwrotny współczynnik kierunkowy a i z przeciwnym znakiem

y=-3/2x+b
6=-3/2*1+b
6=-3/2+b
b=6+3/2
b=7i1/2

y=-3/2x+7i1/2