Dobierz literę z cyfrą tak,aby powstały poprawne określenia cech siły.

A.kierunek siły 1.początek wektora siły.
B.zwrot siły 2.linia prosta,wzdłuż której działa siła.
C.wartość siły 3.wielkość siły wyrażona w kilogramach.
D.punkt przyłożenia 4.wielkość siły wyrażona w niutonach.
5.strona, w którą działa siła.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Kierunek siły - linia prosta,wzdłuż której działa siła
Zwrot siły - strona, w którą działa siła
Wartość siły - wielkość siły wyrażona w niutonach
Punkt przyłożenia - początek wektora siły.
208 4 208