1. Zapisz i uzgodnij równania reakcji spalania całkowitego
a) kwasu octowego CH3COOH
b) kwasu propanowego C2H5COOH
2. Ułóż równania reakcji: (2pkt)
a) otrzymywania maślanu potasu
b) dysocjacji kwasu butanowego
3. Uzgodnij równania reakcji (cząsteczkowo i jonowo):
a) C3H7COOH + K -----> C3H7COOK + H2
b) C15H31COOH + NaOH -----> CO2 + H20
4. Ułóż równania reakcji otrzymywania:
a) mrówczanu wapnia
b) octanu sodu
5. Napisz reakcję hydrolizy estrów
a) mrówczanu(?) etylu
b) palmitynianu metylu
6. W jaki sposób powstają mydła?

z góry bardzo dziękuje. ;)
bo to są pytania na jutrzejszy mój sprawdzian z chemi ;); *

1

Odpowiedzi

2010-02-09T09:35:32+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Zapisz i uzgodnij równania reakcji spalania całkowitego
a) kwasu octowego CH3COOH
CH3COOH + 2O2----> 2CO2 + 2H2O
b) kwasu propanowego C2H5COOH
2C2H5COOH + 7O2----> 6CO2 + 6H2O

2. Ułóż równania reakcji:
a) otrzymywania maślanu potasu
np. C3H7COOH + KOH----->C3H7COOK + H2O
b) dysocjacji kwasu butanowego
C3H7COOH------>C3H7COO(-) + H(+)
[( -) + H(+) są w indeksie górnym, strzałki są w dwie strony, na strzałce piszemy woda]

3. Uzgodnij równania reakcji (cząsteczkowo i jonowo):
a) 2C3H7COOH + 2K -----> 2C3H7COOK + H2
2C3H7COO(-) + 2H(+) + 2K(0)---->2C3H7COO(-) + 2K(+) +H2(0)
2H(+) + 2K(0)---->2K(+) +H2(0)
b) C15H31COOH + NaOH -----> C15H31COONa + H2O
C15H31COO(-) + H(+) + Na(+) + OH(-) -----> C15H31COO(-) + Na(+) + H2O
H(+) + OH(-) -----> H2O

4. Ułóż równania reakcji otrzymywania:
a) mrówczanu wapnia
np. 2HCOOH + CaO--->(HCOO)2Ca + H2O
b) octanu sodu
np. CH3COOH + NaOH---->CH3COONa + H2O

5. Napisz reakcję hydrolizy estrów
a) mrówczanu etylu
HCOOC2H5 + H2O----->HCOOH + C2H5OH
b) palmitynianu metylu
C15H31COOCH3 + H2O---->C15H31COOH + CH3OH

6. W jaki sposób powstają mydła?
Powstają w wyniku
a) zasadowej hydrolizy tłuszczów
b) zasadowej hydrolizy wyższych kwasów karboksylowych (tłuszczowych),np.
C17H35COOH + NaOH------>C17H35COONa + H2O
PROSZĘ BARDZO