POMOCY!!!!!!!!
1.Napisz reakcje spalania całkowitego kwasu propanowego ( C2H5COOH ) , butanowego ( C3H7COOH ) , pentanowego ( C4H9COOH ).

2.Reakcja otrzymywania : a) Mrówczanopotasu b) Octanoglinu
c) Mrówczanowapnia d)Propionianubaru
NA JUTRO POMOCY !!!! Za pomoc 50p. Daje najlepsza odp.
PROSZĘ ROZWIĄZAĆ WSZYSTKO!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T18:12:34+01:00
1)
2C2H5COOH + 7O2 ---> 6CO2 + 6H2O
C3H7COOH + 5O2 ---> 4CO2 + 4H2O
2C4H9COOH + 13O2 ---> 10CO2 + 10H2O

2)
a)
2HCOOH + 2K ---> 2HCOOK + H2
lub
2HCOOH + K2O ---> 2HCOOK + H2O
lub
HCOOH + KOH ---> HCOOK + H2O

b)
6CH3COOH + 2Al ---> 2(CH3COO)3małeAl + 3H2

c)
2HCOOH + Ca ---> (HCOO)2małeCa + H2
lub
2HCOOH + CaO ---> (HCOO)2małeCa + H2O
lub
2HCOOH + Ca(OH)2 ---> (HCOO)2małeCa + 2H2O

d)
2C2H5COOH + Ba ---> (C2H5COO)2małeBa + H2
lub
2C2H5COOH + BaO ---> (C2H5COO)2małeBa + H2O
lub
2C2H5COOH + Ba(OH)2 ---> (C2H5COO)2małeBa + 2H2O

Myślę, że jest dobrze:))