Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T17:42:29+01:00
- przestępczość, narkomania, dehumanizacja życia
- choroby cywilizacyjne ( stres, choroby układu krążenia)
- ludzie bezdomni z wyboru i przymusu
- napływ cudzoziemców
- problemy komunikacyjne
- problemy ze znalezieniem pracy zgodnej z kwalifikacjami
- wzrost cen działek budowlanych
- zniszczenie środowiska ( pyły, gazy, ścieki, śmieci)
-gromadzenie wielkich ilości odpadów oraz problemy z ich składowanniem
-korki na drogach
-brak miejsc parkingowych,
-zanieczyszczenia powietrza, gleby,