Korzystając z różnych źródeł wiadomości, zbierz informacje o owadach społecznych, na przykład pszczołach lub termitach. Przygotuj krótki referat opisujący organizację życia oraz zwyczaje jednego z wymienionych gatunków.
Daje naj. Błagam o pomoc. (Praca 2 klasa gimn.)

3

Odpowiedzi

2010-02-08T18:01:00+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T18:02:05+01:00
OWADY SPOŁECZNE
Owady społeczne to takie, u których występuje podział pracy, wykonywanej przez poszczególne osobniki dla dobra grupy.
Z podziału pracy korzyści odnosi cały rój.
Cechą wspólną wśród wszystkich mrówek jest cienkie połączenie między tułowiem, a odwłokiem i, u wielu gatunków,
odstraszające ubarwienie ciała.
Aby społeczeństwo owadzie mogło właściwie funkcjonować,
pomiędzy osobnikami musi ustalić się odpowiedni sposób porozumiewania się ze sobą,
dzięki któremu będą mogły one pomyślnie egzystować w takiej grupie.
Owady, tak jak ludzie, porozumiewają się ze sobą za pomocą dotyku, zapachu, dźwięku i wzroku.
Przesyłają informacje, głaskając się czułkami, produkują różnego rodzaju chemiczne substancje zapachowe zwane feromonami,
za pomocą, których komunikują innym osobnikom kolonii o tym, co się wokół nich dzieje.
Wiele owadów wykazuje zdolności społeczne,
którym instynkt nakazuje budowanie kolonii i życie społeczne owady porozumiewają się i tworzą pewne formy kultur.
Są to tak zwane owady społeczne. Te owady są najinteligentniejsze z owadów. Najbardziej rozwinięte kulturowo są mrówki.
Każda mrówka ma swoje obowiązki i każda stara się je wypełniać. Jak w idealnym królestwie.
3 2 3
2010-02-08T18:17:09+01:00
Rój pszczeli składa się z królowej-matki, robotnic oraz trutni. Każda rodzina buduje gniazdo złożone nawet z 50 tysięcy osobników. Matka i robotnice są diploidalne, podczas gdy trutnie są osobnikami haploidalnymi. Pszczoły przechodzą przeobrażenie zupełne, to znaczy, że z jaj wylęgają się larwy (czerw), a te przekształcają się w nieruchomą poczwarkę. Dopiero z poczwarki (która zresztą kształtem przypomina dorosłą pszczołę) wykluwa się postać dorosła - imago. Z jaj diploidalnych, które składa tylko matka, wylęgają się samice. W zależności od sposobu odżywiania z larw wyrastają albo robotnice, albo królowe-matki. Matka może też składać jaja niezapłodnione, z których wylęgają się samce, zjawisko to zwane dzieworództwem opisał jako pierwszy u pszczół Jan Dzierżoń w XIX w. Larwy są karmione miodem (który nie zawiera substancji białkowych) i mlekiem (zawierającą białko wydzieliną gruczołów ślinowych) oraz papką miodowo-pyłkową. Larwy, które mają się przeistoczyć w robotnice i samce są karmione mleczkiem tylko 3 dni, natomiast larwy-królowe są karmione mleczkiem do samego przeistoczenia w poczwarkę.

W pewnych okolicznościach robotnice mogą składać jaja, jednakże są one niezapłodnione, ponieważ zbiorniczek nasienny niezbędny do zapłodnienia wewnętrznego jaj jest u nich niedorozwinięty. Z jaj złożonych przez robotnice wylęgają się prawie wyłącznie samce (możliwe jest sporadyczne powstanie z tych jaj normalnych samic). Taka robotnica składająca jaja nazywana jest trutówką.

Po 3 dniach z jaj wylęgają się larwy, przepoczwarzają się w matki (po 2 tygodniach), robotnice (po 3 tygodniach) lub trutnie (po prawie 4 tygodniach). Pierwsza wylęgła matka zabija pozostałe, osiąga dojrzałość w wieku ok. 6 dni i odbywa lot godowy, w którego trakcie zostaje zapłodniona. Po zakończeniu lotu powraca do gniazda, by przepędzić starą królową-matkę i zająć jej miejsce. Jest to tzw. rójka, czyli czas, gdy stara matka wylatuje z ula z grupą robotnic w celu poszukiwania miejsca na nowy ul.

Myślę,że praca bedzie sie podobac bo musiałem posłuzyc sie encyklopędią.:)
2 3 2