Możecie podać poprawne wzory do zadania. Sama rozwiąże.

1.Na ciało o masie 10kg działają dwie przeciwne siły o wartościach 20N i 50N. Oblicz drogę przebytą przez ciało po 5 sekundach.
2. Na ciało o masie 20kg działają dwie zgodne siły o wartościach 20N i 30N. Oblicz prędkość jaką osiągnie ciało po 10s ruchu.
3.Na ciało o masie 2kg działa siła 100N. Oblicz jaką drogę przebędzie to ciało do momentu osiągnięcia prędkości 20m/s?

4.Samochód o masie 1500kg jadący z prędkością 20m/s zatrzymał się przebywając drogę 100m. Oblicz współczynnik tarcia.

1

Odpowiedzi

2009-10-10T11:44:40+02:00
1.Na ciało o masie 10kg działają dwie przeciwne siły o wartościach 20N i 50N. Oblicz drogę przebytą przez ciało po 5 sekundach.

a=2S/t do kwadratu a=F/m
S=1/2 at do kwadratu

S=1/2 F/m tdo kwadratu.