Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T17:52:48+01:00
- należy wzmóc praktyczną ochronę niektórych gatunków przed kłusownictwem
- ochrona naturalnych terenów podatnych na degradację, a stanowiących podstawowe siedlisko dla danego gatunku ptaka
- zakaz wstępu na te tereny przez turystów
- utrzymanie ochrony gatunkowej i rozszerzenie ochrony rezerwatowej
- obejmowanie stanowisk lęgowych ochroną sezonową
- zwiększenie ilości budowanych sztucznych gniazd
- objęcie ochroną rezerwatową większej ilości terenów w kraju
- propagowanie i realizowanie ochrony starych dziuplastych drzewostanów i pojedynczych drzew
- zawieszanie budek lęgowych
- wyeliminowanie szkodliwych dla ptaków środków chemicznych stosowanych w rolnictwie i przemyśle
- ciągła opieka nad koloniami w okresie lęgowym
- propagowanie ochrony gatunków na terenach ich występowania poprzez wydawanie folderów, ulotek i plakatów
- wzmożona kontrola działalności organizacji myśliwskich
- zakładanie nowych kółek i organizacji zajmujących się ochroną ptaków
- wpisanie na listę gatunków zagrożonych gatunków o małej liczebności
- propagowanie idei ochrony nie tylko ptaków, ale całej przyrody ożywionej i nieożywionej wśród najmłodszych


XD ;p
25 4 25
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T19:18:03+01:00
- można je dokarmiać zimą ( te które nie odlatują)
- albo samemu nie kłusować
- starać się zapobiegać myśliwym
- dbać o ich naturalne środowisko
23 2 23