Odpowiedzi

2010-02-08T18:02:59+01:00
Szata roślinna Kordylierów jest bardzo zróżnicowana. Na Dalekiej Północy dominuje tajga ze świerkami i choinami kanadyjskimi. Nad lasami rozpościera się piętro tundry i roślinności alpejskiej. W strefie umiarkowanej, na wilgotnym wybrzeżu Oceanu Spokojnego, występują dorodne i cenne lasy szpilkowe, składające się ze świerków sitkajskich, choin i tui. W suchych obszarach wewnętrznych Kordylierów przeważają sosny, jedlice i modrzewie. Miejsca ubogie w wilgoć porasta roślinność stepowa lub krzewiasta. Obszary 0 klimacie podzwrotnikowym, wilgotniejszym (wybrzeże kalifornijskie) pokryte są karłowatymi dębami, wawrzynami kalifornijskimi, robiniami oraz licznymi kaktusami. W wyższych partiach
gór. gdzie ilość opadów zwiększa się, rosną lasy mieszane bądź iglaste, w których dominują jedlice 1 gigantyczne sekwoje. Na suchych terenach strefy wyżyn śródgórskich występuje jedynie roślinność półpustynna z charakterystycznymi kaktusami, agawami i opuncjami. W strefie podrównikowej wilgotne wschodnie stoki porastają wiecznie zielone lasy, przechodzące wyżej w szpilkowe. Roślinność suchych stoków zachodnich jest znacznie uboższa. Przedstawicielami fauny Kordylierów o chłodniejszych klimatach są m.in.: kozioł śnieżny, baran śnieżny i owca kanadyjska. W lasach licznie żyją niedźwiedzie: baribale, grizli, alaskańskie. Groźnymi drapieżnikami są także duże koty: jaguary, pumy i oceloty. Suche obszary półpustynne i pustynne zdominowały gady: różne gatunki jaszczurek, węże (głównie grzechot-niki), a z jadowitych paję-czaków - skorpiony.
2 3 2
2010-02-08T21:40:18+01:00
Szata roślinna Kordylierów jest bardzo zróżnicowana i rozmieszczona strefowo. W skrajnie północnej części występuje tundra i bory świerkowe; w zachodniej części Kordylierów, w Kanadzie i na północy USA są bujne lasy iglaste (w drzewostanie sekwoja, mamutowiec, jedlica zielona, żywotniki), we wschodniej części są lasy borealne, głównie świerkowe, wyżej z jodłą górską; dalej na południe przeważają formacje suchoroślowe, które wyżej przechodzą w piętro widnych lasów z sosną żółtą, ponad którym występuje piętro lasów jodłowo-świerkowych, a następnie piętro alpejskie; na Wyżynie Meksykańskiej występuje roślinność pustynna i półpustynna lub suche lasy sosnowo-dębowe, a na wilgotnych stokach gór lasy liściaste; dalej na południe występują lasy subtropikalne zrzucające liście w porze suchej.
2 3 2