*Nierówności
zad 1
a) w miejsce kropek wpisz jeden ze znaków : < , > lub = , tak
żeby zależność była prawdziwa.

a)7.....5
6.....7
-7.....-5
-5.....-7
-1.....-5
b)0.....0,0001
0.....-8
842.....0
900.....-1000
-5.....0
c)-0,1234.....0
505.....-55
-6.....-3
5.....0
-905.....-10

3

Odpowiedzi

2010-02-08T17:45:06+01:00

a)7>5 b)0<0,0001 c) -0,1234<0
6<7 0<8 505>-55
-7<-5 42>0 -6<-3
-5>-7 900>-1000 5>0
-1>-5 -5<0 -905<-10
2010-02-08T17:45:34+01:00
A- 7
b 0.0001
c 0
d0
e 505
f -5
g 842
h -3
i -5
j 900
k 5
l -1
m 0
n -10 są większe
i zależność jest prawdziwa
2010-02-08T17:49:01+01:00
7 > 5
6 < 7
-7 < -5
-5 > -7
-1 > -5
0 < 0,0001
0 > -8
842 > 0
900 > -1000
-5 < 0
-0,1234 < 0
505 > -55
-6 < -3
5 > 0
-905 < -10