PILNE!, ta praca jest na jutro - serdecznie proszę o rozwiązanie.

Osoba 1
Twój kolega/twoja koleżanka zaprasza Cię na prywatkę w swoim domu. Nie znasz jego/jej adresu. Mieszkasz obok szkoły.
-zapytaj kolegę/koleżankę o jego/jej adres.
-dowiedz się o drogę ze szkoły do jego/jej domu.
-powtórz jego/jej instrukcje, żeby upewnić się, że dobrze pamiętasz drogę.
Rozmowę rozpoczynasz Ty.

Osoba 2
Zapraszasz swojego kolegę/swoją koleżankę na prywatkę w Twoim domu. Kolega/koleżanka mieszka koło szkoły i nie zna Twojego adresu.
- Podaj mu/jej swój adres.
-opisz drogę ze szkoły do Twojego domu.
-Posłuchaj, jak kolega/koleżanka powtarza twoje instrukcje i potwierdź, czy dobrze zrozumiał/a
Rozmowę rozpoczyna Osoba 1.

Praca polega na stworzeniu coś na styl dialogu.
Praca ma być w całości czyli taka jakby rozmowa miedzy dwoma osobami.(cała praca ma tworzyć całość)
Czyli w jedym wypracowaniu maja byc połączone te 2 pod punkty. (pytanie i odpowiedź) - chodzi o spojenie tych dwóch wypowiedzi.

Pozdrawiam i z góry dziękuję
MATUSEE

2

Odpowiedzi

2010-02-08T18:03:35+01:00
A: Hej zapraszam cię na prywatkę w moim domu.
B: Przyjdę, z chęcią, niestety nie znam Twego adresu.
A: Mieszkam na ulicy Broadway'a 10.
B: Aha, dziękuję, a czym powiesz mi jak tam dojść?
A: To proste. Wracając ze szkoły idziesz polną ścieżką, skręcasz w lewo w kierunku sklepu z zabawkami, idziesz prosto, mijasz supermarket i widzisz długą aleję. Idziesz przed siebie aż dojdziesz do końca. Tam stoi mój dom.
B: Ok. Mam iść polną ścieżką, skręcić w lewo w kierunku sklepu, prosto, mijam supermarket, idę aleją prosto i koniec, tak?
A: Dokładnie tak!
B: Do zobaczenia!!


B: Zapraszam, do mnie do domu na prywatkę.
A: Przyjdę z przyjemnością, ale nie znam adresu.
B: Mieszkam na ulicy Winter 4
A: A jak tam dojść?
B: Kiedy wychodzisz ze szkoły idziesz główną drogą prosto i kiedy droga się kończy skręcasz na prawo w ścieżkę. Mijasz pole fiołkowe i widzisz gromadkę domów. Ja mieszkam od razu w pierwszym rzędzie, znajdziesz z łatwością.
A: Czyli idę najpierw główną drogą do końca, skręcam na prawo w ścieżkę, mijam pole fiołkowe i widzę pole domów a ty jesteś z przodu tak?
B: Tak, zrozumiałaś dobrze.
A: To do zobaczenia!
B: Na razie!A: Hi! I invite you on dancing party in my house.
B:I will come, with wish, unfortunately, I do not know your address.
A:I live on street of broadway 10.
B: I thank, but you will say me that how come there?
A: This simple. You go from school field path returning, you twist in (to) left in direction of store with toys, you go straight, you pass supermarket and you see long boulevard. Before go come to the end. There my house stands.
B: Ok. Go mums field path, twist in (to) left in direction of store, straight, I pass supermarket, I go boulevard straight and end, so?
A: Yes. Goodbay!


B:Hi! I invite you on dancing party in my house.
A:I will come with amenity, but I do not know address.
B: I live on street Winter 4.
A:But how come there?
B: When from school leave (go out) go main expensive straight but when on to path expensive> finish twist right . You pass violet field and you see government of house. I live in first order at once, you will find with facility.
A: Or at first I go main expensive to the end, I twist on to path right , I pass violet field and I see field of house are you so but in front?
B: So, you have good right .
A: But it for seeing!
A: Bay!

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T21:20:15+01:00
1: Thank you so much that you've invited me for this party at your home but unfortunately i don't know your address. What is it?
2: It's Harvard Street 67
1: Ok, thanks but still i don't know how to get there. I live close to school. Could you tell me the way from school to your home?
2: Sure. You must go along St. Andrew's Street until you can see a restaurant called 'Red Rose'. After you go past it, take a first turning on your left and you will be on Harvard Street. My home is opposite the pharmacy.
1: So first I must go along St. Andrew's Street, then go past a restaurant, turn left and I'm there, is that right?
2: Yes, it is. I'm sure I will get to my home easily ;)
1: Thanks a lot, see you on sunday!
2: See you!

prosze o naj^^
1 5 1