Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T17:44:18+01:00
Znaczenie glonów w medycynie
Właściwości lecznicze glonów znane były od dawna. Rośliny te stosowano w medycynie ludowej głównie w rejonach nadmorskich wśród ludności rybackiej. W medycynie oficjalnej nie były one popularne i w dalszym ciągu nie są należycie doceniane. Do niedawna stosowano zaledwie kilka leków pochodzenia glonowego, a i obecnie ilość ich niewiele wzrosła. Bardzo popularnym lekiem używanym w chorobach przewodu pokarmowego jest karagen, szczególnie pomocny przy biegunkach. Był on stosowany dawniej również w chorobach płuc. Agar-agar zalecany jest przy uciążliwych zaparciach. Używany jest rów-nieżjako lek kryjący przy oparzeniach i trudno gojących się ranach. Poza tym stanowi doskonałe lepiszcze we wszelkiego rodzaju pigułkach i czopkach, wchodzi w skład różnych maści oraz mas stomatologicznych. Alginiany mają podobne zastosowanie jak agar-agar. Ponieważ nie są trawione przez soki żołądkowe, używa się ich do powlekania pigułek, których zawartość ma trafić do jelit. Wata alginianowa używana jest jako środek tamujący krew. Dość popularne są leki pochodzenia glonowego zawierające jod. Są to alboziółkaz plech listownicy (Laminaria) i morszczynu (Fucus), albo pigułki lub proszek, w skład których wchodzi popiół lub węgiel uzyskany z wielkich morskich brunatnie. Dawniej stosowano w chirurgii kawałki plech listownicy Cloustona (Laminaria cloustoni), jako tzw. Stipites Laminariae, jednak ze względu na trudności należytego ich odkażania zarzucono ich używanie. Obecnie z plech listownie produkuje się proszek, który dodany do pigułek powoduje szybkie ich rozpadanie się po zwilżeniu. Niektóre glony, przede wszystkim rosnący u wybrzeży Korsyki krasnorost zagaj czerwiogubny (Alsidium helminthochorton), a także znany z wybrzeży chińskich inny krasnorost - Digenea simplęx, często stosowane są jako składniki różnych leków przeciwko robakom. W chrzęścicy kędzierzawej (Chondrus crispus) i Iridophycus flaccidum wykryto związki organiczne przeciwdziałające krzepnięciu krwi. Antykoagu-lacyjne właściwości, być może jeszcze większe niż heparyny, mają pewne substancje występujące w plechach żebrowca krwistego (Delesseria san-guinea). Niektóre glony jako produkt przemiany materii wytwarzają substancje działające antybiotycznie. Z antybiotyków glonowych najwcześniej poznano chlorellinę występującą w chlorelli (Chlorella). Późniejsze badania dostarczyły wiele nowych danych o występowaniu antybiotyków w innych glonach. Związki te wykryto, między innymi, w plechach brunatnie -worko-liścia kolankowatego (Ascophyllum nodosum), Stichococcus bacillaris, Protosiphon botryoides, Halidrys, pelwecji (Pe/vetia), listownicy palczastej (Laminaria digitata) i krasnorostu rurecznicy (Polysiphonia), przy czym antybiotyk uzyskiwany z tego ostatniego glonu wyróżnia się bardzo szerokim zakresem działania. Silne właściwości antybiotyczne stwierdzono również u Nitzschia palea. Ponieważ okrzemka ta często występuje obficie w filtrach piaskowych, przypisuje się jej duże znaczenie w procesie oczyszczania wody. Ogromne znaczenie mogą mieć glony jako źródło wielu witamin, co zostało już krótko omówione na str. 158. Glony stanowią niekiedy podstawową masę organiczną niektórych szlamów leczniczych i często decydują o ich właściwościach. Oprócz tego wiele gatunków ma znaczenie diagnostyczne, gdyż na podstawie ich występowania można określić właściwości wody i szlamu, a więc również i przydatność tego ostatniego.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T17:46:46+01:00
Glony można znaleźć w wszystkich naturalnych zbiornikach na ziemi, na terenach podmorskich wysuszone mogą służyć jako pasza dla zwierząt hodowlanych. Mogą również służyć jako pokarm dla ludzi oczywiście dobrze przygotowany m.in ugotowane itp. Są źródłem tlenu i pożywienia dla zwierząt morskich i nie tylko. Świeżego, przygotowanego glona można podać pacjentowi do zjedzenia lub do oczyszczenia.
2 3 2