Katedra Świętego Pawła położona jest w dzielnicy The City
. Budowano ją w latach 1675 - 1710. Budowlę tą charakteryzuje piękna kopuła o średnicy 50 metrów, która sprawia wrażenie lekkiej, jednak waży nie mało, bo 700 ton
.Do kopuły prowadzi 627 schodów.
Ma ona około 220 metrów długości i około 110 metrów szerokości.
Wysokość budowli mierzona od posadzki do końca krzyża umieszczonego na kopule równa jest 140 metrów
. Msze odbywają się tutaj jedynie w niedziele i Boże Narodzenie,
PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE

1

Odpowiedzi

2010-02-08T19:49:13+01:00
Saint Paweł's cathedral is located in the The district City. She was being built in years thousand six hundred seventy five - thousand seven hundred ten . A beautiful dome is characteristic of this building about the diameter of fifty metres which causes the impression light, however is weighing not little, because seven hundred ton. is leading six hundred twenty seven stairs to the dome. She has about two hundred twenty metres of the length and aboutone hundred ten metres of the breadth. The height of the building measured from the floor until the end of the cross put on the dome is equal one hundred forty metres. Masses are held here on Sundays and God being born,