Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T17:51:47+01:00
Metanol CH3OH
etanol C2H5OH
propanol C3H7OH
butanol C4H9OH
pentanol C5H11OH
heksanol C6H13OH
heptanol C7H15OH
oktanol C8H17OH
nonanol C9H19OH
dekanol C10H21OH
10 3 10
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T18:31:00+01:00
Metanol - CH₃OH
etanol - C₂H₅OH
propanol - C₃H₇OH
butanol - C₄H₉OH
pentanol - C₅H₁₁OH
heksanol - C₆H₁₃OH
heptanol - C₇H₁₅OH
oktanol - C₈H₁₇OH
nonanol - C₉H₁₉OH
dekanol - C₁₀H₂₀OH
4 4 4
2010-02-08T18:44:06+01:00
Alkohol metanowy - metanol CH3OH
alkohol etanowy - etanol C2H5OH
alkohol propanowy - propanol C3H7OH
alkohol butanowy - butanol C4H9OH
alkohol pentanowy - pentanol C5H11OH
alkohol heksanowy - heksanol C6H13OH
alkohol heptanowy - heptanol C7H15OH
alkohol oktanowy - oktanol C8H17OH
alkohol nonanowy - nonanol C9H19OH
alkohol dekanowy - dekanol C10H21OH
5 4 5