Odpowiedzi

2010-02-08T18:06:37+01:00
-w szkole podczas przerw nie wolno było mówić po polsku tylko po rosyjsku
-za mówienie w języku polskim przewidziane były kary np.koza
-rewizje na stancjach
-fałszowanie polskiej historii
-śledzenie i nadzorowanie uczniów
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T18:11:47+01:00
Sposoby rusyfikacji które stosowały władze carskie to:
Nakłanianie rodziców uczniów do rozmów w języku rosyjskim.
W szkole język polski był nie obowiązkowy ,jednak nie był zakazany.Uczniowie którzy chcieli uczęszczać na język polski to uczęszczali.Rusyfikatorzy wiedząc ze jeżeli zakażą nauki polskiego,młodzież będzie się go uczyć mimo zakazu,dlatego nie zabroniono polskiego.
Wprowadzono zakaz rozmów ,oraz recytowania polskich wierszy
Nie wolno,było trzymać ani czytać książek.
Narzucano polaka kulturę i obyczaje rosyjskie .
ci którzy stanęli po stronie rusyfikatorów mieli lepsze warunki.