Odpowiedzi

2009-10-10T11:48:30+02:00
Myślę że sądy koleżeńskie powinna rozstrzygać osoba, która przede wszystkim nie jest w to zamieszana. Nie może ona także mieć większych czy mniejszych relacji z jedna jak i z drugą ze stron. Taka osoba musi posłuchać obydwie ze stron i ocenić, która ma rację. Ale nie może kierować sie ona przyjażnią lub coś w tym rodzaju, musi być ona bezwarunkowa. :):):)
13 4 13
2009-10-10T13:53:06+02:00
Sąd koleżeński - organ powołany do rozstrzygania sporów między członkami i innymi organami organizacji lub orzekania w sprawach dyscyplinarnych.
Sąd koleżeński powołuje się spośród Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
15 3 15