Pierwsza prędkość kosmiczna wynosząca 7,91 km/s to taka prędkość ktore pozwala satelicie poruszać się po zamkniętej orbicie okołoziemskiej. Druga prędkość kosmiczna stanowiąca 142% pierwszej umożliwia satelicie wydostanie się poza pole grawitacyjne Ziemi. Jaką wartość ma druga prędkość kosmiczna? Wynik podaj z dokładnością do części dziesiątych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T14:43:43+01:00
Druga prędkość k=142% pierwszej
druga prędkość k=1,42*pierwsza
druga prędkość k=1,42*7,91[km/s]=11,2322
czyli do części dziesiątych=11,2km/s