Odpowiedzi

2009-10-10T12:12:50+02:00
- Pinocytoza polega na pobieraniu mniejszych drobin pokarmowych, np. białek, cukrów. Tworzy się wpuklenie błony komórkowej w postaci cienkich kanalików zakończonych pęcherzykami pinocytarnymi. Pęcherzyki odrywają się, tworząc wodniczki w cytoplazmie organizmu. Następnie cała wodniczka wraz z zawartością zostaje strawiona. Pinocytoza, w odróżnieniu od fagocytozy, wiąże się z ubytkiem błony komórkowej.
- Fagocytoza polega na pobieraniu dużych cząstek pokarmowych, często całych bakterii, poprzez wpuklanie błony komórkowej i tworzenie wodniczek pokarmowych, a następnie na trawieniu ich zawartości przez enzymy hydrolityczne zawarte w lizosomach. Strawione składniki odżywcze są wykorzystane przez organizm. Błona komórkowa utworzonej wodniczki nie zostaje strawiona, lecz łączy się z błoną komórkową po odbytym procesie.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-10T12:56:16+02:00
1.Podczas pinocytozy są pobierane drobne sustancje organiczne np.: drobiny białek, a podczas fagocytozy są pobierane duże cząstki pokarmowe np.:bakteria.
2.Podczas pinocytozy transportowane są substancje płynne w odróżnieniu od fagocytozy gdzie transportowane są substancje stałe.
3.Pinocytoza jest sposobem odżywiania organizmów jednokomórkowych lub wielokomórkowych, a fagocytoza jest sposobem odżywiania tylko organizmów jednokomórkowych.
4.We wstępnej fazie pinocytozy tworzą się nibynóżki, a w fagocytozie nie.
5.Fagocytoza odgrywa ogromną rolę w procesie opdornościowym organizmów.
7 4 7