1.Jeżeli a jest liczbą przeciwną do liczby b, to liczby b, to iloczyn a*b wynosi?
Odpowiedzi:
A. a B.-1 C.1 D. 0
__________________________________________________________
2.
0,8% pewnej liczby wynosi 16.
Ta liczba to:?
Odpowiedzi:

A. 20 B. 2000 C. 1280 D. 12,80
__________________________________________________________
3.
Jeżeli ⅓< x < ½, to liczba x może być:?
Odpowiedzi:

A. ⅔ B.¼ C.⁵/₁₂ D.⅕

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T11:50:50+02:00
1.
a = -b

a*b = -b * b = -b^2

2.
0.8 * x = 16
x = 20

3.

⅓< x < ½

x należy do przedziału (⅓,½)

⅔ do niego nie należy ponieważ jest większe od 1/2
¼ do niego nie należy ponieważ jest mniejsze od 1/3
⅕ do niego nie należy ponieważ jest mniejsze od 1/3
z tego wynika, że należy ⁵/₁₂

sprawdzenie
⁵/₁₂ =0.41(6)
1/3 = 0.(3)
1/2 = 0.5
a więc nierówność
0.(3)<0.41(6)<0.5 jest spełniona
1 5 1
2009-10-10T12:14:53+02:00
1. ??
2. 0,8% to 0,008
0,008 razy x= 16
x = 16 : 0,008
x=2000
odp. B
3.??
1 1 1