!!!!!!!!!!!!!! prosze o jak najszybesz odpowiedzi!!!!!!!!!!

1. kto to jest osoba mówiąca w wierszu i czy mozna ją interpretować jako pisarza?
2. Co to jest liryka posrednia i bezpośrednia
3. czym charakteryzuje się język poetycki?
4. Co robić z tekstem lirycznym którego sie nie rozumie?

1

Odpowiedzi

2010-02-08T18:02:33+01:00
1.osobą mówiącą w wierszu jest NARRATOR.nie zawsze, tylko wtedy gdy pisarz mówi w pierwszej osobie i mamy wrazenie je jest on uczestnikiem wydarzenie lub tez jej widzem.
2.
*liryka pośrednia-mamy ją wtedy gdy narrator mówi pośrednio o jakiś wydarzeniach.
* liryka bezpośrednia- mamy ją wtedy gdy narrator mówi o jakiś wydarzeniach bezpośrednio.
3.język poetycki jest piękny,podniosły,stosuje sie w nim wiele środków poetyckich.ustosunkowany do tematy,odbiorców.
4.hhahah...trzeba go czytan tyle razy az sie go wkońcu zrozumie:)