1.Klimat australii, czynniki kształtujące klimat, wyjaśnij przyczyny wyjątkowej suchosci australii.
2. Wyjasnij przyczyne odrebnosci fauny i flory australii, wymien specyficzne gatunki w tym reliktowe i edemiczne.
3.omow role gornictwa i rolnictwa (zwlaszcz hodowli) w australii
4.rdzenna ludnosc australii
5.zwiazek australijski
6.oceania - podzial geograficzny
8 wymien roznice genetyczne i krajobrazowe miedzy wyspami wulkanicznymi i koralowymi

daje naj:**

1

Odpowiedzi

2010-02-08T21:54:21+01:00
Cechy Australi :
- powierzchnia 7686,6 tys km ²
-najmniejszy kontynent świata
- leży w całości na półkuli południowej i wschodniej
- to jeden z najniższych kontynentów na ziemi <średnia wysokośc to 300 m.n.p.m>
- słabo rozwinięta linia brzegowa
- drugi najsuchszy kontynent na świecie (większośc obszarów to pustynie i półpustynie)
- średnia suma opadów nie przekracza 250
- niewielka ilosc rzek stałyc ( Murray i Darling)
- występują rzeki okresowe i epizodyczne
- typy klimatów
a)klimat zwrotnikowy suchy (we wnętrzu i na zachodzie)średnia temp waha sie 30 stopni C
b)zwrotnikowy wilgotny - wschodnia częśc kontynentu , opady nie przekraczają 1000mmm na rok
c) klimat podrównikowy- północna czesc kontynentu wysoka temp bardzo dużo opadów
d)klimat podzwrotnikowy śródzienomorski- południowa częsc

kontynent basenów artezyjskich


OCEANIA :
Malanezja, MIkroneja, Polinezja, Noa Zelandia
3 2 3