Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T18:00:14+01:00
0.8 *45= 36
2.5 *0,75= 15/8
0,75 * 6,21= 4, 6575
2010-02-08T18:00:43+01:00
0,8 x 45 = 36
0,5 x 2,5 = 1,25
0,75 x 6,21 = 4,6575

gdy obliczamy ułamek danej liczby mnożymy podany ułamek przez podaną liczbę :)
2010-02-08T18:07:20+01:00
0,8=⁸/₁₀
8/10*45=360/10=36

5/10*2 5/10=5/10*25/10=125/20=6 5/20=6 1/4

0,75=3/4
3/4*6 21/100=3/4*621/100=1863/400=4 66/100=6 33/50