Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T10:53:41+01:00
Odpowiedzi wpisujesz poziomo
1. głosowanie powszechne w sprawie przynależności państwowej jakiegoś terytorium - PLEBISCYT
2. wzrost cen spowodowany spadkiem wartości pieniądz - INFLACJA
3. uczestnicy koalicji antyhitlerowskiej - ALIANCI
4. system polityczny dążący do całkowitej kontroli nad wszystkimi aspektami życia społecznego - TOTALITARYZM
5. rolnicza spółdzielnia produkcyjna w ZSRR - KOŁCHOZ
6. inaczej najazd - ? na 7 liter 6 to J
7. tam odbyła się konferencja pokojowa po I wojnie światowej - PARYŻ

Hasło : ...SANACJA.. uzdrowienie sytuacji politycznej i gospodarczej kraju .