Zad.1
Miejscem zerowym funkcji na rysunku jest:
[rysunek w załączniku nr.1]

a) 3
b) 0
c) -3
d) 1


____proszę o obliczenia__[!!!]___;-)___


zad.2
Najprostsza postać wyrażenia [ x⁴ * (x²)³ ] : [ ( x³)⁵ : x⁸ ] wynosi:

a) x²
b) x⁹
c) x³
d) x⁸

____proszę o obliczenia/wyjaśnienie__[!!!]__;-)___

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T18:11:43+01:00
1.
-3 (widać na rysunku gdzie się przecina z osią OX)
2.
[ x⁴ * (x²)³ ] : [ ( x³)⁵ : x⁸ ]= (x4*x6):(x15:x8)=x10:x7=x3
(jak jest np. tak: (x²)³ to potęgi się mnoży 2*3 czyli do potegi 6, jak jest: x4*x6 to potęgi się dodaje, czyli 4+6=10, jak jest: x10:x7 to potęgi się odejmuje, czyli 10-7=3)
1 5 1