Tlen można otrzymać w reakcji chemicznej rozkładu tlenku rtęci (II).
narysuj schemat doświadczenia. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej, zaznacz substraty i produkty. Sformułuj wniosek.
Obserwacje : W wyniku ogrzewania próbówki z tlenkiem rtęci (II) wydziela sie gaz, a na ściankach próbówki osadzają się kropelki srebrzystej cieczy. Tlące sie łuczywo, umieszczone w próbówce z wydzielonym gazem, zapala sie jasnym płomykiem.
Zapis rekacji chemicznej.....
Wniosek.....
Prosze o szybką odpowiedź ;d :*

1

Odpowiedzi

2009-10-10T12:18:21+02:00
Pod wpływem ogrzewania tlenek rtęci rozpada się w probówce 1pojawiają się krople rtęci a w probówce 2 zbiera się gaz, w którym płonąca zapałka rozjaśnia się - gazem tym jest tlen.

Reakcja rozpoznawcza na tlen- rozjaśnianie płomienia.

Tlenek rtęci(II) - tlen+rtęć
1 substrat 2 produkty
1 5 1