ODpowiedz na PYTANIA :
!.Ile liter ma Polski alfabet ?
!.Jaki alfabet był podstawą Polskiego alfabetu ?
!.Dlachego chrzest w 966roku spowodował rozwój piśmienictwa?
!.Jakie warzne wydarzenie w XV wieku wpłynęło na upowszechnienie się piśmiennictwa ?

Pełnymi zdaniami !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T12:11:08+02:00
Alfabet Polski oparty jest na alfabecie łacińskim.
Składa się obecnie z 32 liter plus trzy litery łacińskie XYQ.
Chrzest 966r. spowodował zaczęcie przepisywania biblij oraz innych dzieł religijnych przez mnichów.
Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga w ok. 1450 r. spowodowało poszerzenie piśmiennictwa.
26 4 26