Potrzebuje pilnie opis dysocjacji tych soli....K2CO3 - węglan potasu
Na2CO3 - węglan sodu
Li2CO3 - węglan litu
AgCO3 - węglan srebra
MgCO3 - węglan magnezu
CaCO3 - węglan wapnia
BaCO3 - węglan baru
FeCO3 - węglan żelaza (II)
CuSO4- siarczan (VI) miedzi (II)
MgSO4- siarczan (VI) magnezu
K2SO4- siarczan (VI) potasu
Na2SO4- siarczan (VI) sodu
Na2CO3- węglan sodu
Al2(SO4)3- siarczan (VI) glinu
CaSO4 - siarczan (VI) wapnia
CaSO4 - siarczan (VI) cynku
FeSO4 - siarczan (VI) żelaza (II)
Fe2(SO4)3 - siarczan (VI) żelaza (III)
KNO3 - azotan (V) potasu
NaNO3 - azotan (V) sodu
LiNO3 - azotan (V) litu
AgNO3 - azotan (V) srebra
Mg(NO3)2 - azotan (V) magnezu
Ca(NO3)2 - azotan (V) wapnia
Ba(NO3)2 - azotan (V) baru
Fe(NO3)2 - azotan (V) żelaza (II)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T14:07:54+01:00
K₂CO₃→2K⁺CO₃²⁻
Na₂CO₃→2Na⁺+CO₃²⁻
Li₂CO₃→2Li⁺+CO₃²⁻
AgCO₃→ nie dysocjuje
MgCO₃→ nie dysocjuje
CaCO₃→ nie dysocjuje
BaCO₃→ nie dysocjuje
FeCO₃→ nie dysocjuje
CuSO₄→Cu²⁺+SO₄²⁻
MgSO₄→Mg²⁺+SO₄²⁻
K₂SO₄→2K⁺+SO₄²⁻
Na₂SO₄→2Na⁺+SO₄²⁻
Na₂CO₃→2Na⁺+CO₃²⁻
Al₂(SO₄)₃→2Al³⁺+3SO₄²⁻
CaSO₄→Ca²⁺+SO₄²⁻
ZnSO₄→Zn²⁺+SO₄²⁻
FeSO₄→Fe²⁺+SO₄²⁻
Fe₂(SO₄)₃→2Fe³⁺3SO₄²⁻
KNO₃→K⁺NO₃⁻
NaNO₃→Na⁺+NO₃⁻
LiNO₃→Li⁺+NO₃⁻
AgNO₃→Ag⁺+NO₃⁻
Mg(NO₃)₂→Mg²⁺+2NO₃⁻
Ca(NO₃)₂→Ca²⁺+2NO₃⁻
Ba(NO₃)₂→Ba²⁺+2NO₃⁻
Fe(NO₃)₂→Fe²⁺+2NO₃⁻
7 3 7