(-3,5 : (-1 i 2/5) =

1. Oblicz:
a) 5/7 x 3¼ =
b) (-8) x (-5/12) =
c) (-¾) x (-8/7) =
d) (-2,5) x (-3,2) =
e) (-2,25) x 0 =
f) 2 i 2/5 x (-7½) =
g) (-5,8) x 4½ =
h) 5 i 1/5 x (-6¼) =
i) 4¼ x (-1 i 3/17) =
j) (-3,2) x )-2) x (-5) =
k) (-4½) x 10 x 3 =
l) ¼ x (-2) x (-6) x 1/12 x 5 =

2. Poniżej zapisano sześć różnych liczb. Ile wśród nich jest liczbą ujemnych?

(-3/7)do potęgi 5
3 i 3/4 x (0,07)do potęgi 2
(-3/11) x (-13/15) x 0 x (-11/17)
10 - (-2/3)
3/4 x (-5)do potęgi 4 : -7
(-8) do potęgi 2 + (-1/3)do potęgi 3

1

Odpowiedzi

2010-02-08T18:52:10+01:00
Zad 1
a) 5/7 x 3¼= 5/7 × 12/4 = 65/28 = 2 i 9/28
b) (-8) x (-5/12) = 40/12 = 3⅓
c) (-¾) x (-8/7) = 24/28 = 6/7
d) (-2,5) x (-3,2) = 8
e) (-2,25) x 0 = 0
f) 2 i 2/5 x (-7½) = 180/10 = 18
g) (-5,8) x 4½ = 58/10 * 9/2 = 26 1/10
h) 5 i 1/5 x (-6¼) = -32½
i) 4¼ x (-1 i 3/17) = -5
j) (-3,2) x )-2) x (-5) = 10
k) (-4½) x 10 x 3 = -135
l) ¼ x (-2) x (-6) x 1/12 x 5 = 1 ¼

zad2.
pierwsza, trzecia, piąta, szósta
1 3 1