Ułóż i uzgodnij równania reakcji :
a) wodoru z tlenem ( produktem jest woda )
b) wodoru z chlorem ( produktem jest chlorowodór )
c) glinu z siarką ( produktem jest siarczek glinu )
d) węgla z wodorem ( produktem jest metan - CH4 )
e) sodu z tlenem ( produktem jest tlenek sodu )

BŁAGAM O SZYBKĄ ODPOWIEDŻ

1

Odpowiedzi

2011-04-30T09:52:29+02:00

a) 2H2+O2-->2H2O

b) H2+Cl2-->2HCl

c) 2Al+3S-->Al2S3

d) C+2H2-->CH4

e) 4Na+O2-->2Na2O