Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-09T15:13:23+01:00
1.wody podziemne nawilżają ziemię,i są potrzebne do życia człowiek ponieważ woda wydobawy się w postaci żródeł i my ją pijemy
2.Aby zapobiec powodzi należy robić różnego rodaju tamy,robić większe koryta rzekom ,
3.skutki powodzi:niszczy roślinnoś i gopodarstwa, niszczy różne pola robią się podmokłe , zagraża zwierzętom,mogą ginąć ludzie
1 1 1