Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T18:14:30+01:00
Według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce 50 dni po Święcie Paschy (48 dni po Wielkiej Nocy). Na zebranych w wieczerniku apostołów, Maryję i niewiasty zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty. Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed Jego Wniebowstąpieniem.
2010-02-08T18:14:35+01:00
Opis Zesłania Ducha Świętego zamyka wzmianka o życiu pierwszej wspólnoty chrześcijan (Dz 2,42-47). Niejednokrotnie spotyka się interpretację, że jest to opis idealizujący, jakby na wyrost, stanowiący jedynie zachętę do takiego sposobu życia we wspólnocie. Ale taka interpretacja wyraża jedynie brak wiary, że Duch Święty może przemienić ludzkie serce. Jestem przekonany, że ta wspólnota żyła właśnie w ten sposób. Co więcej, Łukasz chce nam powiedzieć, że gdy pozwolimy rzeczywiście działać Duchowi Świętemu w naszym życiu osobistym i wspólnotowym jest możliwy taki sposób życia, gdyż dar Ducha Świętego przynosi konkretne owoce w życiu osobistym i wspólnotowym.

Zesłanie Ducha Świętego realizuje się w wymiarze osobistym i wspólnotowym. Niejednokrotnie trudno jest nawet te dwa aspekty działania Ducha w sposób jednoznaczny i przejrzysty rozgraniczyć.

Wspólnota uczniów Jezusa trwa wspólnie na modlitwie. Oczekuje spełnienia się obietnicy. Ale Zesłanie Ducha, które dokonuje się we wspólnocie, ma wymiar osobisty: Duch Święty jest mi dany, abym wzywał imienia Jezusa i został zbawiony, abym nawrócił się, czyli uwierzył, że Jezus, który jest Panem i Mesjaszem, może zmienić moje życie, może nadać mu sens, może przemienić moje serce. Jezus musi się stać moim Panem i Mesjaszem. I jakby znowu przechodzimy na wymiar wspólnotowy. Jeżeli każdy z nas się nawróci, jeżeli przyjmiemy zbawcze działanie Boga w naszym życiu osobistym, nasza wspólnota stanie się wspólnotą, która żyje w komunii z Bogiem, która przynosi owoce Ducha, która staje się wspólnotą – świadectwem działania Boga, świadectwem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.