Prawda czy Fałsz ?
1. Wiązanie jonowe powstaje wskutek uwspólnienia elektronów. ..
2. Nie jest możliwe wytworzenie wiązania miedzy atomami tego samego pierwiastka. ..
3. Kation jest to cząstka naładowana dodatnio. ..
4. Każdy atom dąży do uzyskania trwałej konfiguracji elektronowej.
5. Wartościowość pierwiastka jest w każdym związku jednakowa.
6. Znajomość wartościowości i pierwiastków umożliwia ustalanie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych.
7. Jednostką masy cząsteczkowej jest gram.
8. Każdy anion jest jonem.
9. Masa substratów jest często mniejsza od masy produktów.

Dziękuje za szczere odpowiedzi a nie strzelanie :)

1

Odpowiedzi

2010-02-08T18:17:02+01:00
1.fałsz
2.fałsz
3.prawda
4.prawda
5.fałsz
6.prawda
7.fałsz (jej jednostką jest [u] )
8.prawda
9.fałsz

11 4 11