Odpowiedzi

2010-02-08T18:18:04+01:00
Legenda o "Diabelskim kamieniu " pod Foluszem :

Kiedy budowano kościół w Cieklinie, licznie żyjącym w tamtejszych lasach diabłom fakt ten bardzo psuł samopoczucie. Świadomość, że miejscowa ludność będzie miała się gdzie modlić a przez to mniej będą grzeszyć, nie była biesom w smak. Udały się więc do swego przełożonego, aby radził, co czynić. Ten nakazał najsilniejszemu z nich wziąć wielki głaz i zburzyć nim kościół. Musiał to jednak zrobić przed świtem, zanim zapieje pierwszy kur. Zabrał więc diabeł z karpackich gór ogromny kamień i już prawie dolatywał do Cieklina, gdy w jednej z chałup zapiał kogut... .W tej chwili czart utracił swą moc i upuścił kamień. Spadając, rozbił się on na kilka części a do dziś można na jednej z nich, na tzw.: Diablim Kamieniu" w lesie foluskim dostrzec ślady czarcich pazurów
6 3 6