Odpowiedzi

2009-10-10T13:12:24+02:00
W(x) = 2x³ - 9x² + 13x - 6
P(x) = (x - 2)(mx² + kx + 3)

schemat Hornera dla W(x)

-- | 2 | -9 | 13 | -6
2 | 2 | -5 | 3 | 0

2 jest pierwiastkiem równania
W(x) = 2x³ - 9x² + 13x - 6 = (x - 2)(2x² -5x + 3)

Przyrównując współczynniki do P(x) mamy:
m = 2
k = -5