1.
Podkreśl zdanie, które prawidłowo wyjaśnia, dlaczego hormon wzrostu, a nie insulina pobudza komórki tkanki kostnej do dzielenia się i wzrostu.
a) Tempo wzrostu kości nie wymaga zwiększonej aktywności trzustki.
b) Komórki tkanki kostnej dzięki obecnym na ich powierzchni receptorom są wrażliwe jedynie na hormon wzrostu.
c) Krew dopływająca do komórek kości zawiera większe stężenie hormonu wzrostu niż insuliny.
d) Naczynia krwionośne, którymi transportowana jest insulina, nie docierają do kości.
2.
Podaj nazwę gruczołu dokrewnego, którego aktywność wzrasta prze sprawdzeniem oraz wymień hormony wydzielane przez ten gruczoł.
Gruczoły:
Hormony:

1

Odpowiedzi

2010-02-08T18:32:34+01:00
1.b)

2.
Gruczoł: Nadnercza
Hormon: adrenalina
137 4 137